Latei-anker conservering en erkerconstructies vernieuwen

Scheuren in gevels door lateien

Na verloop van jaren kunnen scheuren en beschadigingen in de gevel ontstaan.
Oorzaken zijn verzakking van de gevel of vorst. De oorzaak kan ook liggen bij de lateien die in de gevel boven het kozijn zijn geplaatst.

Herstelwerken aan de gevel

Scheuren en beschadigingen

Bij scheuren en beschadigingen worden de kapotte stenen verwijderd en nieuwe stenen ingeboet.

Naar buiten gedrukt metselwerk

Bij naar buiten gedrukt metselwerk door lateien of stalen draagconstructies van balkons (bij erkerconstructies) worden de stenen verwijderd.

De stalen lateien of draagconstructies worden ontroest en geconserveerd. Of indien nodig vernieuwd.

Nieuwe stenen worden terug gemetseld conform het oude model steen.

Contact en informatie

Gebr. Khenech Gevelwerken is gespecialiseerd in latei-anker conservering. Het werkgebied is Amsterdam en omstreken en Noord-Holland.

Neem contact op en vraag ook naar onze andere professionele gevelwerken zoals impregneren en kit afdichting.